Emancipatie

Voor Partij De Nieuwe Mens begint de femilutie:

'Ook de vrouw staat centraal in de vraag, het antwoord en de oplossing' 

Gender Equality Economy

Veilig, online en offline

Carrière

De overheid koppelt financiële stromen en gendergelijkheid aan elkaar. De overheid brengt haar geld onder bij de bank waar de meeste vrouwen in de top zijn en gelijke lonen zijn.

Bij subsidies, aanbestedingen en zakelijke contracten is gelijkheid van het (top)management en salaris een voorwaarde.

Mochten er kandidaten zijn met gelijke waardes, dan wordt er gekeken naar de investeerders, leveranciers en afnemers van dit bedrijf. Het aantal vrouwen in het (top)management en gelijkheid in salaris van die bedrijven wordt dan ook meegerekend in de gunning van de aanbesteding of subsidie.

Mannen zijn nog te vaak agressor naar vrouwen toe. Het is een onwenselijk onderdeel van onze cultuur. We willen dat vrouwen veilig zijn op straat, thuis, in de kroeg, op het werk en online.

Naast wetgeving aanpassen, wordt het geweld door mannen een aandachtspunt op scholen. Scholen gaan al vanaf de basisscholen hier lessen in geven. Ook komt er een uitgebreide communicatiecampagne.

Een speerpunt is ook om de online trollen, bodyshaming of online bedreigingen aan te pakken. Vrouwen moeten online gewoon hun mening kunnen geven, zonder kans op bedreiging.

We hopen dat vrouwen uit de slachtofferrol kunnen komen, door één zin te herfrasen: ‘vrouwen zijn slachtoffer’ wordt ‘mannen zijn dader’. Andere discussie roept andere oplossingen op.

Op dit moment lopen veel vrouwen vast in hun werk. Of ze komen niet verder bij hun werkgever, of de regels van de ziektewet of uitkering belemmeren vrouwen om hun missie te volgen.

We willen vrouwen meer kansen geven om hun dromen waar te maken. Dit begint al op de basisschool. Er dient meer ruimte te komen voor meisjes door vakken aan te bieden in expertises die vrouwen later ontwikkelen, de geschiedenis van vrouwen wordt verteld, er zijn sprekende rolmodellen. Ook worden gemengde groepen op een andere manier aangesproken dan ‘jongens’. De lestijden worden verlengt tot 17.00 uur, zodat de opvang voor kinderen geregeld is.

Anderzijds dienen de regels door de overheid te veranderen. Vrouwen werken veel als kleine ondernemers en dienen startkansen te krijgen om hun passie te gaan leven. Dit kan door middel van het basisinkomen, microkredieten en investeringsfondsen.

De beeldvorming van moeders dient ook anders te worden. Het moederschap is een periode waarin de vrouw zich enorm ontwikkeld en veel leert. Geen opleiding kan meer kennis geven dan een kind en is zeer waardevol voor de werkgever.

Eerlijk inkomen

Goede Zorg & Medicijnen

Deelname besluitvorming

De overheid en bedrijven eisen nog te vaak dat vrouwen vrijwillig of voor een laag inkomen hun werk doen.

Bedrijven worden zelf verantwoordelijk voor een eerlijk salaris en arbeidsvoorwaarden. Als zij geen eerlijke voorwaarden aanbieden, is de manager persoonlijk en het bedrijf verantwoordelijk voor dit verschil. Dit geldt ook in de sport of voor verschillende sectoren onderling.

Vrouwen ontvangen nu 40% minder pensioen dan mannen, terwijl zij meer werk hebben verricht. Het pensioen van vrouwen wordt gelijk getrokken met dat van mannen.

Vrouwen hebben genetisch gezien andere zorg en medicijnen nodig dan mannen. Het vrouwenlichaam bevat immers andere bouwstenen.

Nu wordt in alle zorg en medicijnen de man als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat vrouwen onnodig overlijden of chronische ziekten ontwikkelen door gebrek aan kennis. We willen dat kwalitatief goede zorg en medicatie ook voor vrouwen beschikbaar is.

Medicijnen dienen voortaan ook op vrouwen getest te worden voor ze op de markt mogen. Daarbij dienen medicijnen die niet op vrouwen zijn getest een waarschuwingssticker te krijgen, zodat vrouwen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gezondheid.

In alle zorgopleidingen dienen vakken worden gerealiseerd om dit verschil duidelijk te maken.

Veel vrouwen zijn heel gevoelig. Het is voor hen dan ook noodzakelijk om alternatieve en reguliere zorg te integreren.

In de Derde Kamer kunnen alle inwoners van Nederland meebeslissen over wetgeving en zelf voorstellen indien. Op deze manier hebben vrouwen de kans om deel te nemen aan politieke besluitvorming. Zelf zullen we ook letten op m/v verhouding in ons bestuur.

Door de Equal Gender Economy worden bedrijven gestimuleerd dat vrouwen worden toegelaten in het (top)management.

Besluitvorming gebeurt ook op basis van de publieke opinie en op berichten in de media. Ook hier krijgen vrouwen meer mogelijkheden.

Zwangerschap

Onderwijs & Onderzoek

Eerlijke beeldvorming

Mannen kunnen bijna alles wat vrouwen kunnen, zwanger worden is het ene ding dat ze niet kunnen.

Veel is goed geregeld, maar er kan nog veel beter geregeld worden. De medische kennis omtrent zwangerschap mag beter, er dient meer onderzoek te komen naar standaard zwangerschaps- en bevallingskwalen.

Ook dienen er speciale kassa’s te komen voor zwangere vrouwen of vrouwen met kleine kinderen en mogen vrouwen rond de bevalling gebruik maken van de invalidenparkeerplaatsen.

Bij het aanleggen van straten, dienen op oversteekplaatsen de stoep lager te worden gemaakt

Het vaderschapsverlof wordt uitgebreid naar 10 weken en ook grootouders krijgen verlofdagen om hun kind te ondersteunen tijdens de kraamtijd.

Veel vrouwen krijgen rond hun dertigste een burn-out. Dit wordt mede veroorzaakt doordat banen en kennis zijn ingevuld vanuit het mannelijk perspectief. Vrouwen kunnen nooit echt zichzelf zijn.

We willen dat het onderwijs, en daardoor de beroepen, meer gericht op vrouwen wordt. Er komen nieuwe opleidingen die gericht zijn op de beroepen waar vooral vrouwen vanaf hun dertigste voor kiezen. Bestaande opleidingen worden uitgebreid met vakken in die richting en met kennis van vrouwen. Tijdens de geschiedenislessen dient ook de geschiedenis van vrouwen vertelt te worden.

Ook in de onderzoekswereld dient de vrouw de norm te worden. Belangrijke universiteiten krijgen een quotum om vrouwen op belangrijke posities te plaatsen. Bij alle onderzoeken dienen de vrouw en de man samen de norm te zijn. Bijvoorbeeld bij veiligheidstesten van auto’s, gereedschap, of medicijnen.

Ook online wordt de vrouw mede de norm. Algoritmes worden zo ontworpen dat deze ook voor vrouwen werken

Ruim 70% is van de vrouwen is onzeker over haar uiterlijk. Dit willen we graag veranderen door te sturen op eerlijke beeldvorming.

Online en offline kunnen vrouwen zichzelf zijn, zonder dat er bodyshaming plaatsvindt. Er komen meer afbeeldingen van verschillende formaten vrouw en minder ‘fakewoman’.

Traumaverwerking

Iedere vrouw heeft een trauma in zich, vaak van meerdere generaties vrouwen. Deze zijn grotendeels veroorzaakt door de maatschappij en man/vrouwverhoudingen.

De trauma’s veroorzaken individueel veel verdriet, maar heeft ook een grote impact op maatschappelijk niveau. Het kost minimaal € 40 miljard per jaar.

Om de nieuwe generatie te ontlasten van deze trauma’s en ze de kans te geven om vol in het leven te staan, nemen we traumaverwerking op in de basisverzekering, zonder eigen risico.

Kinderen

We hebben voor kinderen een ambitieus plan. Belangrijke onderdelen zijn dat de schooltijden verruimd worden van 8.30 - 17.00 uur, zodat de opvang en warme maaltijd van de kinderen is geregeld.

Ook willen we de financiële tegemoetkoming makkelijker maken.

Mantelzorg

De behoefte aan mantelzorg wordt de komende jaren steeds groter. Vaak zijn het vrouwen die mantelzorg leveren. We willen mantelzorgers financieel compenseren, meer ontlasten en de mantelzorgtaken meer verdelen tussen mannen en vrouwen.

Zelf bijdrage leveren?

  • Onze teksten, video’s, blogs en vlogs op je social media accounts.

  • Je kunt hier onze logo’s en ander promotiemateriaal downloaden.

  • Maak zelf een leuk filmpje over onze partij.

  • We hebben ook een financiële bijdrage nodig, support ons op:

  • Meld je aan als vrijwilliger, kandidaatslid of als Tweede Kamer lid.

  • Deel je ideeën over een nieuwe samenleving op ons forum