Het Nieuwe Wonen & Werken

Onze Kernwaarden:

* Betaalbare wonen voor iedereen

* Creatief in oplossingen

* Het beste voor de natuur en klimaat

* De woningen groeien mee met de samenleving

huizen betaalbaar.jpg

Onze standpunten:

* Woningen weer betaalbaar

* Betaalbare woningen door selectieve aankopen 

* Gespreid wonen door gespreid werken

* Betaalbaar wonen door regulering Air BNB

* Betaalbaar wonen door regulering huurprijzen

* Woningen dragen bij aan beter klimaat

* Meer groen in steden

* Stimuleren eigen groente- en fruittuinen

 

Woningen weer betaalbaar

Om een eigen woonruimte voor iedereen betaalbaar te krijgen, willen we op een andere manier naar het vraagstuk kijken. In plaats van bij te bouwen kijken we naar de economische structuren en naar de redenen waardoor mensen geen betaalbare woning kunnen vinden.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor de huizen- en kamerprijs enorm is gestegen. Het opkopen van buitenlandse investeerders, het onderhuren door eigenaren, AIRBNB, de ruimte die kantoorpanden innemen, regelgeving en de grote van huizen voor alleenstaanden zijn enkele redenen waardoor de huizenprijs omhoog is gegaan..

Om woningen voor iedereen weer betaalbaar te krijgen, willen we een aantal integrale maatregelen nemen.

Betaalbare woningen door selectieve aankopen

Een van de redenen van de hoge huur- en koopprijs is dat woningen worden opgekocht door investeerders. Wij vinden dat huizen eigendom horen te zijn van degene die er in wonen of investeerders die veel bijdragen aan de maatschappij.

Door investeerders te weren, willen we meer koopwoningen beschikbaar krijgen voor Nederlandse kopers. 

 Er komt een maximum aantal woningen dat iemand, of een rechtspersoon, in Nederland mag kopen of bezitten. Uitzondering hierop zijn de woningcoöperaties. 

Familie wandelen in de buurt
 
Sunny Backyard

Gespreid wonen door gespreid werken

Een van de redenen dat de huizenprijs zo hoog is, is dat mensen naar de stad trekken omdat daar werk is. 

Door werk op een andere manier vorm te geven, is verspreiding van werk door het land mogelijk.

Nu thuiswerken een beproefde methode is, willen we door heel het land zogenoemde werkruimtes opzetten. Dit zijn ruimtes waar mensen van verschillende bedrijven kunnen werken. De ruimtes zijn altijd in de buurt van waar iemand woont. Een soort vaste flexplekken, die door medewerkers van verschillende bedrijven gebruikt worden.

 

Bedrijven hebben hierdoor geen fysieke grote kantoren meer nodig, maar ontmoetingsplekken. Deze kunnen digitaal, buiten, in kleinere kantoren of op evenementenlocaties plaatsvinden. 

Bijkomend voordeel is dat het woon-werkverkeer drastisch zal verminderen.

Wonen betaalbaar door regulieren huurprijzen

We willen het aankopen van woningen met doel om de woning te verhuren  minder aantrekkelijk te maken, door de huurprijzen in de vrije sector te maximaliseren. 

Air BNB beter reguleren

Een deel van de vrijstaande woningen wordt verhuurd voor Air BNB. We willen op zoek naar werkzame mogelijkheden, waarbij de verhuur aan toeristen samengaat met een betaalbare huur- en koopprijs voor studenten, starters en andere Nederlanders.

Milieuvriendelijke woningen

Door anders te bouwen, kan het klimaat en de gezondheid van mensen geholpen worden.

Nu wordt bij het bouwen veel de nadruk gelegd op isoleren. Maar isoleren is slecht voor het milieu en voor de gezondheid. 

We moeten bij het bouwen van woningen met meer natuurlijk isolerende materialen gaan werken, groende daken, zonnepanelen en natuurlijke afwatering (en hergebruik van dit water).

De focus bij het verwarmen van de woning dient te gaan liggen bij het verwarmen van de mens, niet de woning. Mensen kunnen zichzelf warm houden, waarbij zij zonder veel externe factoren in de winter comfortabel kunnen leven.

Meer groen in steden

Een deel van de stress bij volwassenen en gedragsproblemen bij kinderen komt door te weinig groen in dorpen en steden. 

We willen het groen daarom terugbrengen in steden. Dit kan door groene daken, zandpaadjes, meer ruimte voor bomen, groene gevels en eetbare openbare ruimtes. 

Door het verminderen van kantoor- en winkelpanden, komt er ruimte vrij om nieuwe woningen te bouwen of natuurplekken aan te leggen. Hierdoor blijft de bestaande natuur onaangetast.

We willen urban farming stimuleren. Dat wil zeggen, dat we stimuleren dat mensen zelf een groentetuin in hun eigen tuin aanleggen en dat buurtbewoners eetbare planten en bomen mogen plaatsen in de openbare ruimte, zoals in speeltuinen, 'losse strookjes' en aangewezen parken.

.

plantaardige Picking
 

Zelf bijdrage leveren?

  • Onze teksten, video’s, blogs en vlogs op je social media accounts.

  • Je kunt hier onze logo’s en ander promotiemateriaal downloaden.

  • Maak zelf een leuk filmpje over onze partij.

  • We hebben ook een financiële bijdrage nodig, support ons op:

  • Meld je aan als vrijwilliger, kandidaatslid of als Tweede Kamer lid.

  • Deel je ideeën over een nieuwe samenleving op ons forum

Doe mee, maak ons beleid passend bij jouw leven