Teenage Group

Jongeren 

Je leeft in een integere en duurzame wereld, waarin onderwijs, woningen en zorg betaalbaar zijn.

Duurzaam
onderwijs

Duurzaam klimaat & Natuur

Werk, passie & Economie

In een snel veranderende wereld krijg je onderwijs op maat. Jouw kennis doe je op door online en offline te leren op school en in het bedrijfsleven. Jouw talent laat je zien door de combinatie van gekozen vakken en profielen. Het waarderingsniveau tussen MBO, Bachelor en University zal gelijker worden. Praktisch onderwijs en theoretisch. Dit heeft niets met slimheid te maken, maar alles met talenten.

Het onderwijs wordt weer betaalbaar. Het leenstelsel vervalt en er zal een ander systeem voor terugkomen.

Wij hebben de aarde geleend van onze kinderen. De Nieuwe Mens wil deze graag gezonder teruggeven. Alles wat er besloten, gemaakt, gebouwd of gekapt wordt, bevordert een vitaal klimaat en een gezonde natuur.

Aangezien we niet alleen op de wereld zijn, zal op de achtergrond gewerkt worden aan een plan B, als blijkt dat de zeespiegel te veel stijgt of de natuur te veel verdwijnt.

Van je passie je werk maken, begint met een basis waarin je kunt voorzien in je dagelijkse behoeften, zoals een dak boven je hoofd, eten, drinken, internet en de zorgverzekering.
 

Jij krijgt deze basis. Dit kan door een basisinkomen, lagere woonlasten en zorgverzekering. Of andere innovatie ideeën. De circulaire economie is belangrijk, net zoals MVO.
 

Werk je in een beroep die tot de vitale beroepen wordt gerekend? Dan krijg je een goed salaris boven op je basisinkomen. Lokale ondernemers kunnen op onze stem rekenen. Internationals zullen weer belasting betalen. Aandeelhouders krijgen een maatschappelijk verantwoorde rol, het alleen maar crashen wordt uitgesloten.

Gezonde zorg & Mensen

Betaalbare huisvesting

Gezondheidszorg is voor de een belangrijke dan de ander. Het kan zijn dat het een ver van je bed item is. Toch is het belangrijk om hier even bij stil te staan.

 

Om de druk op de zorg te verminderen, willen we ons focussen op gezonde mensen. Dit doen we door het aanbod van voedsel gezonder te maken, maar ook door regels te stellen voor bedrijven. Als je iets verkoopt wat aantoonbaar slecht is voor de gezondheid, krijg je een verplichte bijdrage aan de zorg.

Reguliere zorg en alternatieve zorg wordt geïntegreerd, zodat er minder opnames, behandelingen en medicatie nodig zijn. We willen zorg weer zorg laten zijn, de professionals mogen de behandeling bepalen en krijgen een goed salaris.

Je kunt kiezen waar je woont. Op kamers, appartement, in een huis, samen of alleen, huisvesting is betaalbaar.

Niet door er veel bij te bouwen, maar slim om te gaan met bestaande bouw en andere spelregels hanteren.

Nieuwe woningen zijn natuurlijk duurzaam. Duurzaamheid is niet alleen isolatie, maar ook duurzame materialen en innovatie bouwmethoden.

Online en offline veiligheid

Je bent online en offline veilig. Op straat, thuis, in whats’app of instagram. Je data beheer jezelf en kan door jou aangepast of verwijderd worden.

Op straat kun je je veilig bewegen en ook relaties zijn gebaseerd op wederzijds respect.

Voedzaam Voedsel

Voedsel een van de belangrijkste bijdrage aan een gezond, energiek en gelukkig leven. In de supermarkt zal onbespoten, biologisch voedsel de norm zijn. Dit voedsel bevat weer de natuurlijk vitamines en mineralen die ze voor de genetische manipulatie tijdperk bezaten. Voldoende om je met een lichte maaltijd te voeden.

Ook leer je op school hoe je zelf groente en fruit verbouwt en hoe je deze bereid om tijdens de winter te eten

Defensie wordt Peacebuilding

De naam en taken van Defensie veranderen naar Peace Building. Peace Building bezit de kennis en mogelijkheden om vanuit een crisissituatie een stabiele samenleving op te bouwen. Dit vraagt meer kennis dan alleen de kennis die nu bij defensie aanwezig is.

Ontwikkelingssamenwerking zal bij Peace Building aansluiten.

Balans M/V

Om de economische crisis op te lossen, is er een betere balans nodig tussen vrouwen en mannen. Waar vrouwen zich jarenlang hebben aangepast aan het bedrijfsleven en mannen, is het tijd om vrouwen als het uitgangspunt te nemen.

Het studiemateriaal zal ook de theorieën en wetenschappelijke werken van vrouwen opnemen, de geschiedenis van vrouwen zal verteld worden en studies gaan vakken opzetten waar voornamelijk vrouwen interesse in hebben.

Het salaris van vrouwen en mannen is gelijk zijn, net zoals carrièrekansen.

Nieuwe
democratie

Onze democratie wordt weer een democratie zoals deze oorspronkelijk bedoeld was. Het volk heeft instemmingsrecht op het beleid.

Je kunt zelf deelnemen aan een landelijke derde kamer en online beleid maken, op wetten en beleidsplannen stemmen. Ieder wetsvoorstel wordt aan je voorgelegd. Je hebt dus invloed op alle wetten die worden aangenomen.

Als je iets dwars zit of wilt veranderen, kun je dat zelf inbrengen. Als er voldoende mensen jouw idee ‘liken’, dan wordt jouw idee overgenomen in het beleid en/of wetsvoorstel.

Zelf bijdrage leveren?

 • Onze teksten, video’s, blogs en vlogs op je social media accounts.
   

 • Je kunt hier onze logo’s en ander promotiemateriaal downloaden.
   

 • Maak zelf een leuk filmpje over onze partij.

 • We hebben ook een financiële bijdrage nodig, support ons op:
   

 • Meld je aan als vrijwilliger, kandidaatslid of als Tweede Kamer lid
   

 • Deel je ideeën over een nieuwe samenleving op www.politiekvanuithethart.nl