Klimaat & Economie in balans en duurzaam

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

* Balans

* Integriteit

* In respect tot mens, klimaat en natuur

* Toekomstgericht

* Levert bijdrage aan welzijn van mens, klimaat en natuur

Duurzaam klimaat & Natuur

In al onze beslissingen staat duurzaamheid centraal. Door op creatieve wijze gebruik te maken van alle mogelijkheden en kennis die er is, willen we het milieu zo min mogelijk belasten.

Landbouw en veeteelt worden kleinschaliger, biologisch en duurzamer. De landbouwsector kan zelf een plan maken hoe ze dit willen gaan doen.

Supermarkten worden gestimuleerd om meer biologisch eten te verkopen, zodat de landbouw ook aan de vraagkant wordt gestimuleerd.

Om ook de vraag te balanceren, worden mensen met een tuin of balkon gestimuleerd om hun eigen groente te verbouwen. Op wijze worden we ook minder afhankelijk van het buitenland voor onze basisbehoefte.

Het aanbod van vlees van de geslachte dieren wordt afgestemd op de vraag. Er wordt bijvoorbeeld geen vlees meer gedumpt, of dieren onnodig geslacht.

Banners voor klimaatverandering

Duurzame, betaalbare woningen

Ons doel is om betaalbare woningen voor iedereen aan te bieden. Dit doen we door de spelregels van de huidige vraag en aanbod te veranderen.

Nu zijn er bijvoorbeeld grote buitenlandse investeerders die de woningmarkt opkopen, om de ruimte vervolgens tegen te hoge huren te verhuren.

 

We willen de markt meer regulieren, zodat het bezit van woningen meer verdeeld is tussen de generaties en dat het meer in bezit is van de mensen die daadwerkelijk hier wonen, of van (pensioen)fondsen die in Nederland investeren.

Nieuwbouw woningen bestaan uit natuurlijke, duurzamen materialen en zijn zo veel mogelijk zelfvoorzienend.

Naast de verdeling van woningen tussen generaties, wordt ook het eigendom anders verdeeld. Indien er samengewoond wordt, of mensen getrouwd zijn en het huis staat op een naam, dan krijgt de partner automatisch recht op een deel van de woning. Dit recht neemt per jaar toe tot maximaal 50%.

 

Door het huis te onderhouden investeert de partner immers ook in het huis en heeft niet de kans om zelf kapitaal op te bouwen door een eigen huis te kopen.

Duurzame economie & basisinkomen

Om alle plannen te ondersteunen, komt er een basisinkomen.

We zien nu te veel mensen die geen 

kansen krijgen om te participeren in de samenleving puur doordat zij naast een uitkering geen inkomen mogen verdienen of doordat zij bang zijn hun inkomen te verliezen. 

We willen dat mensen de kans krijgen om hun dromen te leven en hun bijdrage aan de maatschappij te geven.  Ook willen we dat mensen zich geen zorgen meer hoeven te maken of ze toegang hebben of houden tot eten, drinken, onderdak en zorg. 

We willen of met een basisinkomen, of met een ander middel, een maatschappij neerzetten waarin iedereen toegang heeft tot zijn of haar basisbehoeften.

De economie is niet langer gericht op groei, maar op balans. Onze economie is bedoeld om in ieders behoeften te voorzien. De een zal meer nodig hebben, dan de ander, maar er is altijd een balans.

Demografisch vraagt de vergrijzing om een andere economie. Er komt steeds minder vraag naar nieuwe producten, door afname van nieuwe gezinnen. Om de natuur in balans te houden, wordt er zoveel mogelijk gekeken naar het doorgeven en delen van materialen en geld.

De economie wordt gelabeld in noodzakelijke producten en luxe producten. De winst op noodzakelijke producten komt 100% terecht bij maatschappelijke instellingen, zoals onderwijs en zorg.

basis inkomen.jpg
Charmante Franse stad

Inrichting steden &

Landschap

Veel kinderen vertonen gedragsproblemen door het gebrek aan natuur in steden. Ons streven is dan ook om de natuur terug te laten komen in de steden.

Dit kan bijvoorbeeld door meer groene daken te creëren, zandweggetjes aan te leggen, meer groentetuinen of door meer bomen te plaatsen.

 

Ook in scholen, winkelcentra en ziekenhuizen kan meer groen, zoals geneestuinen, geplaatst worden.

Om dit beleid een duurzaam beleid te laten zijn, leren kinderen op school hoe ze planten en bomen kunnen onderhouden en wat hun geneeskrachtige werking zijn.

Duurzame energie

Duurzame energie staat al op het mensenlijstje van het kabinet. We willen graag een stapje verder gaan.

 

We willen huiseigenaren ondersteunen om over te stappen op duurzame energie als dat mogelijk is. Verder willen we onderzoek naar nieuwe energiebronnen stimuleren.

Ook in de auto-industrie en industrie kunnen er stappen worden gemaakt.

Florerende ondernemers

We willen meer ruimte maken voor de kleine ondernemers en starters. Nu kunnen veel mensen niet aan een onderneming beginnen, omdat de wetgeving ze tegenhoudt of omdat er geen betaalbare ruimtes zijn. We willen deze drempels verlagen.

Het MKB is de drijvende kracht van de samenleving en grote ondernemingen of internationals betalen weer belasting

Aandeelhouders

Op dit moment gaat de winst naar aandeelhouders. Werknemers en de maatschappij krijgen weinig terug van de winst die wordt gemaakt.

We willen dit gedeeltelijk veranderen. De bedrijven die werkzaam zijn in de productieketen voor noodzakelijke levensbehoeften, keren hun winst voortaan uit aan maatschappelijke instellingen. De aandeelhouders krijgen hun investering terugbetaalt met de op dat moment geldende rente, zoals het afbetalen van een lening.

Stapels Muntstukken

Gezonde 
zorginstellingen

Eerlijk pensioen

Opvang & Onderwijs

De zorg dient voor iedereen toegankelijk te zijn en kwalitatief goed. Op dit moment zijn de medewerkers te veel bezig met administratie en hebben de verzekeraars een te grote macht. We willen een stapje terug doen om kwalitatief betere zorgverlening te kunnen verlenen.

Om de zorg betaalbaar te houden, nemen we verschillende acties: De winst van bedrijven van noodzakelijke producten gaat grotendeels naar de zorginstellingen toe, we gaan beleid voeren waardoor mensen minder snel ziek worden, de beslissingsbevoegdheid van behandelingen komt weer bij de zorgverlener te liggen, de administratie wordt verminderd en reguliere en alternatieve zorg wordt gecombineerd.

Pensioenen zijn al langer een discussiepunt. De Coronacrisis laat zien hoe breekbaar de rekenrente en het systeem is.

We willen ons inzetten dat jongeren en vrouwen ook nog van een goed pensioen kunnen genieten. Op dit moment ontvangen vrouwen gemiddeld 40% minder pensioen, terwijl zij juist zorgen dat het pensioenstelsel kan bestaan. We willen dit verschil rechttrekken voor de generatie vrouwen die al met pensioen is.

Ook willen we pensioenverschillen tussen mannen en vrouwen die samen een relatie met kinderen hebben, gelijktrekken. Iedere partner deelt automatisch de helft van zijn/haar pensioen met de andere partner.

Onderwijs, ouders en opvang zijn de motor van de economie. Zonder hen is er geen mogelijkheid om welke business dan ook op te zetten en te laten groeien.

We willen ouders dan ook beter ondersteunen in de mogelijkheden om opvang voor hun kind te vinden. Scholen worden aangepast aan werktijden en opvang wordt goedkoper. Het opvoeden van kinderen is een baan telt mee voor opbouw van het pensioen. Daarnaast willen we de schoolvakantie flexibeler indelen, zodat ouders ook buiten het seizoen met hun kinderen op vakantie kunnen.

Onderwijs wordt meer gericht op de natuur. Meer groen in de lokalen en kinderen leren hun groente te verbouwen en krijgen meer de kans om hun eigen lesprogramma’s in te delen. Thuisonderwijs wordt toegestaan en onderwijs in kleinere klassen wordt mogelijk door een andere verdeling tussen opvang en onderwijs.

Het lesaanbod en de studies worden meer op vrouwen gericht, zodat de aangeboden studies en de daaropvolgende banen meer in balans zijn.

Zelf bijdrage leveren?

 • Onze teksten, video’s, blogs en vlogs op je social media accounts.
   

 • Je kunt hier onze logo’s en ander promotiemateriaal downloaden.
   

 • Maak zelf een leuk filmpje over onze partij.

 • We hebben ook een financiële bijdrage nodig, support ons op:
   

 • Meld je aan als vrijwilliger, kandidaatslid of als Tweede Kamer lid
   

 • Deel je ideeën over een nieuwe samenleving op www.politiekvanuithethart.nl