Ouderen & hun kracht

Onze Kernwaarden:

* Veilig

* Meedoen aan de samenleving

* Respect

* Gezondheid & Vitaliteit

* Balans

imagen4.jpg
 

Vitale ouderen

Onze maatschappij bestaat voor een groot deel uit ouderen. De babyboomers beginnen nu met pensioen te  Dit betekent dat veel dingen die 'normaal' waren, zeer binnenkort niet meer 'normaal' zijn. 

Denk hierbij aan de verdeling werk/pensioen, omgangsvormen ivm gezondheid, bewegingen op de woningmarkt, gezondheidsstelsel, verzorgingshuizen en draagkracht.

Maar ook over andere dingen moet nu al worden nagedacht. Bijvoorbeeld boodschappen doen, openbaar vervoer, aanleg straten, democratisch stelsel, onze economie en nog veel meer dingen.

Ons streven is om ouderen zo lang mogelijk vitaal te laten participeren in de maatschappij. Ook als zij niet vitaal zijn, kunnen zij nog een bijdrage leveren aan de samenleving.

Daarnaast is er voor kinderen al vanaf de kleuterklas ruimte voor eigen ontwikkeling. Ieder kind kan zelf kiezen wat hij/zij wilt leren.

Ook in het middelbaar onderwijs zal deze verandering worden doorgevoerd.

Kinderen hebben al veel kennis en zijn heel creatief. We willen kinderen die dit willen in staat stellen om hun kennis al te delen met bedrijven, universiteiten en organisaties.

Kinderen in technologie klasse
Kinderen in de tuin

Meer balans

door meer natuur

Veel kinderen ervaren stress. Dit komt bijvoorbeeld doordat er te weinig natuur is, te veel van kinderen wordt verwacht of kinderen juist te weinig worden uitgedaagd.

Om kinderen meer balans te geven, komt er meer groen op scholen. Het lesprogramma wordt meer afgestemd op de kinderen en kinderen krijgen lessen in persoonlijke ontwikkeling, zoals yoga. Ook krijgen zij les over hoe zij zichzelf kunnen helen.

Veilig thuis,
op school en online

Veel kinderen krijgen op dit moment met armoede (9%), huiselijk of seksueel geweld (33%) te maken. Wij willen dat kinderen in een veilige omgeving opgroeien.

Dit doen we mede door de ouders financieel, emotioneel en fysiek te ondersteunen. Ook bieden we op school warme maaltijden aan, zodat de kinderen voldoende te eten krijgen.

 

Stem telt mee

De Partij De Nieuwe MenS wil graag een derde kamer introduceren waar mensen uit onze samenleving op wetten kunnen stemmen. Ook kinderen kunnen op sommige wetten stemmen en kunnen zelf beleid en wetten voorstellen.

Financiële ondersteuning

We willen een makkelijk systeem voor de kinderbijslag, kinderbudget en subsidies. Minder administratie en duidelijker regels.

Daarnaast willen we ook de uitgave kant beperken. Kinderen krijgen snipperdagen om onder schooltijd op vakantie te gaan. De schooltijden worden verlengd tot 17.00 uur, zodat ouders geen opvang hoeven te regelen.

Docent en kinderen in de bibliotheek
 

Zelf bijdrage leveren?

  • Onze teksten, video’s, blogs en vlogs op je social media accounts.

  • Je kunt hier onze logo’s en ander promotiemateriaal downloaden.

  • Maak zelf een leuk filmpje over onze partij.

  • We hebben ook een financiële bijdrage nodig, support ons op:

  • Meld je aan als vrijwilliger, kandidaatslid of als Tweede Kamer lid.

  • Deel je ideeën over een nieuwe samenleving op ons forum