Gezocht:  Penningmeester

Binnen ons bestuur is er door groei ruimte voor een nieuw bestuurslid. We zijn op zoek naar penningmeester met een visie om de partij te laten groeien. 
 

Wens:

In de loop van KW-I 2021 willen we het bestuur uitbreiden naar 5 bestuursleden, waaronder de penningmeester/financieel geweten.

Daarvoor zoeken we naar een enthousiaste vrijwilliger die goed thuis is in cijfers en financiën en met een onkreukbare integriteit wat geldzaken betreft. 

We vergaderen wekelijks. Daarnaast zijn er de werkzaamheden die bij deze functie behoren. 

De huidige penningmeester is beschikbaar voor de overdracht. Verder is er kennis beschikbaar over de financiële stromen van een beweging met zowel maatschappelijke als politieke ambities.

Wat kan je voor ons betekenen:

Initiatief nemen tot:

  • Voorbereiden van een jaarbegroting en een driejaren financieel plan.

  • Opstellen van een financieel jaarverslag.

  • Uitvoeren en/of aansturen van de administratie.

We zoeken iemand die zelfstandig initiatief neemt en een pro-actieve houding heeft.

Meedenken over:

  • het integrale beleidsplan van PDNM.

  • de fondsenwervingscampagnes.

  • … en alle andere onderwerpen met een financieel aspect.

Je werkt samen in het bestuur. Daarnaast is er de mogelijkheid om aanvullend via een of meer rollen je in te zetten voor de maatschappij in het algemeen en PDNM in het bijzonder.

Je zult eerst als kandidaat bestuurslid informeel deelnemen aan de bestuursbijeenkomsten. Na voordracht aan de ALV kan je in de functie van bestuurslid worden benoemd.

Contactpersonen voor deze functie:
Niraï Melis, voorzitter: niraimelis@partijdenieuwemens.nl
Steven Uzeel, penningmeester:  stevenuzeel@partijdenieuwemens.nl
(Steven is tevens contactpersoon vrijwilligers)

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.