Visiepunten

Onze doelen

1. De stem van kinderen laten horen

2. Initiatieven voor de Nieuwe Samenleving verbinden en kennis delen

3. Kinderen en hun omgeving de kans geven om in gezondheid hun ideale leven te leiden.

Dit doen we op het gebied van verbindende Politiek, Onderwijs, Zorg, Economie, Wonen, etc.

kinderen zelfheling.jpg

Van overbelast zorgstelsel 
naar:
Zelfheling & gezond leven

Preventie is beter dan genezen. 

Kinderen en jongeren leren op school al hoe je stress kunt verminderen en jezelf kunt helen. Ontspanning en zelfheling wordt een vast onderdeel van het werk en CAO's. De Nieuwe Zorg bestaat voornamelijk uit holistische zorgverleners. Medicijnen zijn van natuurlijke oorsprong, zodat er geen bijwerkingen zijn. 

Verbinding #1: Zelfheling & gezond leven (lichaam en geest)

Van armoede, veel regels en burn-outs naar: 
Vrij & rijk leven voor iedereen

Mensen die aan het eind van hun maand nog geld over hebben, zijn een stuk gezonder en gelukkiger, dan mensen die te weinig inkomen hebben. Onze visie is dat mensen vrij kunnen leven, keuzes kunnen maken om hun hart te volgen. We willen dat iedereen voldoende eten, drinken, onderdak, zorg, onderwijs, ruimte en veiligheid heeft en vriendschappen kan opbouwen.  

Verbinding #2: Vrij & rijk leven voor iedereen

Van uitsluiting naar:
Betrokken bij inspraak & verbindend denken

Politiek hoort een samenleving, de dieren en de natuur te ondersteunen. Om de samenleving zo te vormen dat kinderen hun toekomst kunnen opbouwen, willen wij dat kinderen inspraak krijgen in politieke besluitvorming en in besluitvorming in andere delen van de samenleving. Ook volwassenen krijgen het recht op inspraak bij (politieke of bestuurlijke) besluitvorming.

Verbinding #3: Betrokken bij inspraak, rechtspraak en besluitvorming

Jouw stem telt mee!

Politiek begint bij jou

Jouw stem telt mee

a world of respect and friendship.jpg

Van discriminatie naar:
Gelijkwaardigheid en respect voor iedereen

Of je nu zwart, bruin, mokka, wit, blank, rood, paars, blauw, geel, man, vrouw, iets anders, jong, oud, arm of rijk bent. Iedereen is even belangrijk. Ons beleid is gericht op een gelijkwaardige samenleving. In het onderwijs, zorg, economie, politiek en media moet er nog wel wat veranderen om iedereen echt gelijkwaardig te behandelen. 

Verbinding #4: Gelijkwaardigheid en respect voor iedereen

Van burn-out en depressiviteit naar:
Vrij persoonlijke ontwikkeling

Veel mensen zijn nu gedwongen om een leven te leiden dat niet bij ze past. We willen kinderen de kans geven om dicht bij zichzelf te blijven en zo hun eigen droom te leven. Dit begint al in het onderwijs. In onze visie worden vakken als tuinieren, techniek en zelfheling al vanaf de kleuterklas gegeven. Door bewust te zijn van hun innerlijk weten en eigen energie kunnen kinderen daarbij zelf kiezen wat ze willen leren.

Verbinding #5: Vrije persoonlijke ontwikkeling

Nature.jpg

Van vuilnisbelt naar:
Gezonde aarde

De bossen zijn de longen van onze aarde, de dieren en planten zorgen voor ons voedsel en daarmee waken zij over onze gezondheid. Een gezonde Aarde is ons waardevolste geschenk. De Aarde voedt ons en wij zijn te gast op haar wereld. Wij willen daar goed voor zorgen en deze schoon, geheeld en vol leven teruggeven aan de nieuwe generatie. Dit betekent dat de materialen en systemen die wij gebruiken, de aarde juist dienen te ondersteunen.  Denk aan onze gebouwen, communicatiemiddelen, AI, apparaten, wegen, etc. 

Verbinding #6: Gezonde Aarde 

bewuste keuzes.png

Van geld gericht naar:
Keuzes vanuit het Hart

Nu zijn veel keuzes nog gebaseerd op eigen gewin en macht. Het belang van mensen, dieren en milieu wordt daarmee vaak op een tweede, of soms pas op een tiende, plek gezet. We willen naar een samenleving waarin mensen, al dan niet vanuit organisaties, bewuste keuzes maken met hun geld en zo de gezondheid van Aarde, mens en dier ondersteunen, met oog voor het lokale welzijn en welvaart.

Verbinding #7: Keuzes vanuit het Hart

trust_edited.jpg

Van controle & wantrouwen
naar:
Balans, harmonie en vertrouwen

Welk recht heeft de overheid om een bijstandsontvanger totaal door te lichten, terwijl mensen die overmatig winst maken ongestoord hun gang kunnen gaan? 

Ons overheidsbeleid gaat uit van balans en vertrouwen. Mensen ontvangen wat ze nodig hebben en delen wat ze kunnen.

Verbinding #8: Balans, harmonie en vertrouwen

Van censuur en manipulatie naar:
Vrije meningsvorming en respectvolle uiting

De Coronacrisis heeft laten zien hoe invloedrijk de grote techbedrijven zijn. Ze bepalen steeds sterker wat wel of niet geuit mag worden. 

Wij willen naar een samenleving van vrije meningsvorming. Dit betekent dat iedereen recht heeft om zijn of haar mening te uiten, zolang deze in respect is naar aarde, mens en dier. Data hoort bij een 'mening' en is dus van jou als persoon. Iedereen zou zelf beschikking moeten houden over zijn of haar data.

Trollen, cyberpesten, etc. zijn wellicht vrije meningsvorming, maar bewust kwetsend en destructief. We willen naar een internet toe waar dit niet bestaat. 

Verbinding #9: Vrije meningsvorming en respectvolle uiting

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor de inzending!