De Negen Verbindingen

We hebben een heldere visie: Waar komen we vandaag en waar willen we naar toe!

Die visie brengen we tot uitdrukking in de volgende 9 verbindingen: Van ….. Naar….

Verbinding #1:

Zelfheling & gezond leven (lichaam en geest)

Van overbelast zorgstelsel
naar:
Zelfheling & gezond leven

Preventie is beter dan genezen.

Kinderen en jongeren leren op school al hoe je stress kunt verminderen en jezelf kunt helen. Ontspanning en zelfheling wordt een vast onderdeel van het werk en CAO’s. De Nieuwe Zorg bestaat voornamelijk uit holistische zorgverleners. Medicijnen zijn van natuurlijke oorsprong, zodat er geen bijwerkingen zijn.

Verbinding #2:

Vrij & rijk leven voor iedereen

Van armoede, veel regels en burn-outs naar:
Vrij & rijk leven voor iedereen

Mensen die aan het eind van hun maand nog geld over hebben, zijn een stuk gezonder en gelukkiger, dan mensen die te weinig inkomen hebben. Onze visie is dat mensen vrij kunnen leven, keuzes kunnen maken om hun hart te volgen. We willen dat iedereen voldoende eten, drinken, onderdak, zorg, onderwijs, ruimte en veiligheid heeft en vriendschappen kan opbouwen.

Verbinding #3:

Betrokken bij inspraak, rechtspraak en besluitvorming

Van uitsluiting naar:
Betrokken bij inspraak & verbindend denken

Politiek is een middel om een land te leiden. Politiek hoort een samenleving, en de dieren en natuur, te ondersteunen. We willen dit doen door directe democratie te introduceren en keuzes te maken vanuit onze kernwaarden. Hierdoor kan veel wetgeving worden geschrapt.

 

Jouw stem telt mee!

Niraï Melis, voorzitter

Verbinding #4:

Gelijkwaardigheid en respect voor iedereen

Van depressiviteit en ‘probleemkind’ naar:
Vrije persoonlijke ontwikkeling

Veel mensen zijn nu gedwongen om een leven te leiden dat niet bij ze past. We willen kinderen de kans geven om dicht bij zichzelf te blijven en zo hun eigen droom te leven. Dit begint al in het onderwijs. In onze visie worden vakken als tuinieren, techniek en zelfheling al vanaf de kleuterklas gegeven. Door bewust te zijn van hun innerlijk weten en eigen energie kunnen kinderen daarbij zelf kiezen wat ze willen leren.

Verbinding #5:

Vrije persoonlijke ontwikkeling

Van depressiviteit en ‘probleemkind’ naar:
Vrije persoonlijke ontwikkeling

Veel mensen zijn nu gedwongen om een leven te leiden dat niet bij ze past. We willen kinderen de kans geven om dicht bij zichzelf te blijven en zo hun eigen droom te leven. Dit begint al in het onderwijs. In onze visie worden vakken als tuinieren, techniek en zelfheling al vanaf de kleuterklas gegeven. Door bewust te zijn van hun innerlijk weten en eigen energie kunnen kinderen daarbij zelf kiezen wat ze willen leren.

Verbinding #6:

Gezonde Aarde

Van vuilnisbelt en vervuiling naar:
Een gezonde Aarde

De bossen zijn de longen van onze aarde, de dieren en planten zorgen voor ons voedsel en daarmee waken zij over onze gezondheid. Een gezonde Aarde is ons waardevolste geschenk. De Aarde voedt ons en wij zijn te gast op haar wereld. Wij willen daar goed voor zorgen en deze schoon, geheeld en vol leven teruggeven aan de nieuwe generatie.

Verbinding #7:

Keuzes vanuit het Hart

Van geld gericht naar:
Keuzes vanuit het Hart

Nu zijn veel keuzes nog gebaseerd op eigen gewin en macht. Het belang van mensen, dieren en milieu wordt daarmee vaak op een tweede, of soms pas op een tiende, plek gezet. We willen naar een samenleving waarin mensen, al dan niet vanuit organisaties, bewuste keuzes maken met hun geld en zo de gezondheid van Aarde, mens en dier ondersteunen, met oog voor het lokale welzijn en welvaart.

Verbinding #8:

Balans, harmonie en vertrouwen

Van controle & wantrouwen
naar: Balans, harmonie en vertrouwen

Welk recht heeft de overheid om een bijstandsontvanger totaal door te lichten, terwijl mensen die overmatig winst maken ongestoord hun gang kunnen gaan?

Ons overheidsbeleid gaat uit van balans en vertrouwen. Mensen ontvangen wat ze nodig hebben en delen wat ze kunnen.

Verbinding #9:

Vrije meningsvorming en respectvolle uiting

Van censuur en manipulatie naar:
Vrije meningsvorming en respectvolle uiting

De Coronacrisis heeft laten zien hoe invloedrijk de grote techbedrijven zijn. Ze bepalen steeds sterker wat wel of niet geuit mag worden.

Wij willen naar een samenleving van vrije meningsvorming. Dit betekent dat iedereen recht heeft om zijn of haar mening te uiten, zolang deze in respect is naar aarde, mens en dier. Data hoort bij een ‘mening’ en is dus van jou als persoon. Iedereen zou zelf beschikking moeten houden over zijn of haar data.

Trollen, cyberpesten, etc. zijn wellicht vrije meningsvorming, maar bewust kwetsend en destructief. We willen naar een internet toe waar dit niet bestaat.