Lichtkabinetten

De Nieuwe Mens staat voor verbinding.

Verbinding tussen meningen, tussen personen en disciplines.

In 2022 heeft De Nieuwe Mens on-line een aantal Lichtkabinetten georganiseerd.
Daaruit bleek dat we wél op een verbonden manier met elkaar in gesprek kunnen gaan.
We hebben daarvoor een verbindende dialoog gebruikt, waarin we instrumenten van Deep Democracy hebben toegepast.

Vanuit de Hemerapolitiek gezien, is iedere stem van de mensen belangrijk. Iedere stem dient gehoord te worden. De eerste stap hiernaar zijn de Lichtkabinetten, politiek op basis van Deep Democracy, waarbij naar iedere stem wordt geluisterd en gezocht wordt naar de verbindende meerwaarde van een andere mening.

Ons streven is dat alle politici in Nederland écht luisteren en in gesprek gaan met elkaar om zo de beste besluiten voor onze samenleving te nemen.

Heb je als politicus het idee dat de besluitvorming veel beter kan?

Bijvoorbeeld:

  • Van:

  • Polariserend: Verschillen zoeken op inhoud

  • Op de persoon

  • Meerderheid beslist

  • Partijbelang

  • Naar:

  • Verbindend: Op zoek naar gemeenschappelijke kernwaarden

  • Respect voor de persoon

  • Wat heb je nodig om met het meerderheidsbesluit mee te gaan?

  • Maatschappelijk belang

De Nieuwe Mens laat zien dat verbindende politiek werkt!

Dat doen we door met enige regelmatig Lichtkabinet bijeenkomsten te organiseren. Dat hebben we in 2021 en 2022 on-line gedaan, en najaar 2023 gaan we dat ook live doen op een locatie in het midden van Nederland (omgeving Utrecht). En jij kan daar óók bij zijn!