De wereld heeft leiders nodig die geven om het leven en de planeet

De Nieuwe Mens

MEDEDELING

Op 27 februari 2024 heeft de 2de statutaire Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden, waarin de ALV heeft besloten om De Nieuwe Mens (Statutaire naam: Partij voor MenS en Spirit) op te heffen. De ALV heeft ook besloten dat na de vereffening van de lopende verplichtingen het batig saldo ten goede zal komen aan een initiatief van drie voormalige leden van de Nieuwe Mens. Dit batig saldo zullen zij gebruiken om deze website operationeel te houden en te gebruiken als portaal om alle initiatieven die er zijn, te verbinden.

Deze website denieuwemens.org zal in ieder geval tot 27-2-2025 actief zijn zodat informatie over De Nieuwe Mens tot die datum beschikbaar zal blijven.

Hemera politiek: een luisterende, verbindende, dienende en vooral (ver)zorgende politiek.

Wij maken onze politieke keuzes vanuit de kernwaarden:
respect, gelijkwaardigheid, toekomstgericht, duurzaam en optimale ontwikkelkansen voor iedereen.

Kinderen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. De nieuwe generatie heeft een visie voor een gezonde planeet en kennis hoe dit te doen.

De Nieuwe Mens voor een liefdevolle en welvarende samenleving, waarbij woningbouw, onderwijs, zorg, economie bouwstenen zijn om te zorgen dat mensen & dieren vanuit hun ‘zijn’ mogen en kunnen leven.

Quote van de dag

Politiek hoort een verbindende rol te spelen. Verbinding met de samenleving en ook verbinding met mensen met andere ideeën of gedachten. Verbinding begint bij het respectvol uitspreken van een wens of visie. Daar staat De Nieuwe Mens voor.

Quote van de dag

All the money we create can simply heal this world by making other choices

Quote van de dag