De wereld heeft leiders nodig die geven om het leven en de planeet

De Nieuwe Mens

Het jaar 2023 lijkt het begin van de grote transformatie. De huidige politiek voelt dat ze vastgelopen zijn en geeft ruimte aan een nieuwe generatie, een nieuwe kans voor vernieuwende keuzes. De nieuwe tijd vraagt ook om andere keuzes: kinderen willen voldoende gezond eten, opgroeien in een schone lucht met natuur en dieren, ze willen zichzelf kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo, in hun eigen richting, ze willen erop vertrouwen dat, als ze ziek zijn, ze kunnen terug vallen op de zorg.

Het zijn basisbehoeften, de nieuwe generatie leiders kan hun dit geven.

Als één individu iets droomt, dan is het een droom.
Als we met zijn allen iets dromen, wordt het de waarheid.

Wij laten zien in de praktijk waar we voor staan: In verbinding met andere partijen, in verbinding met de samenleving, in verbinding met jou!

Wij zijn er voor jou! Steun je ons daarin? Wordt dan nu lid!

Hemera politiek: een luisterende, verbindende, dienende en vooral (ver)zorgende politiek.

Wij maken onze politieke keuzes vanuit de kernwaarden:
respect, gelijkwaardigheid, toekomstgericht, duurzaam en optimale ontwikkelkansen voor iedereen.

Kinderen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. De nieuwe generatie heeft een visie voor een gezonde planeet en kennis hoe dit te doen.

De Nieuwe Mens voor een liefdevolle en welvarende samenleving, waarbij woningbouw, onderwijs, zorg, economie bouwstenen zijn om te zorgen dat mensen & dieren vanuit hun ‘zijn’ mogen en kunnen leven.

Quote van de dag

Politiek hoort een verbindende rol te spelen. Verbinding met de samenleving en ook verbinding met mensen met andere ideeën of gedachten. Verbinding begint bij het respectvol uitspreken van een wens of visie. Daar staat De Nieuwe Mens voor.

Quote van de dag

All the money we create can simply heal this world by making other choices

Quote van de dag