Kernwaarden

De Nieuwe Mens gaat er vanuit dat beleid voornamelijk lokaal door inwoners zelf wordt gemaakt. Iedere regio heeft immers een unieke context en cultuur. De landelijke politiek heeft als taak om kernwaarden op te stellen waarin deze besluiten kunnen worden genomen en waar besluiten aan kunnen worden getoetst.

Respect

Respect voor mens, dier en planeet.

Gelijkwaardig

Iedereen is gelijkwaardig aan elkaar.

Duurzaam

Besluiten zijn toekomstgericht en duurzaam.

Ontwikkeling

Ieder mens krijgt de kans zichzelf optimaal te ontwikkelen.