Kinderen & hun wereld

Onze Kernwaarden:

* Veilig

* Respect voor kinderen

* Kinderen krijgen toekomst

* Kinderen mogen 'zichzelf' zijn

* Balans

imagen4.jpg
 

Onderwijs & kennis delen

Kinderen die nu jong zijn of geboren worden, hebben andere kwaliteiten en gaven dan kinderen die enkele decennia geleden werden geboren. Veel van de kinderen die nu op de basisschool zitten hebben al veel kennis in huis en missen de uitdaging op school.

We willen de kinderen de uitdaging teruggeven door meer persoonsgericht onderwijs. Niet ieder kind hoeft hetzelfde te leren. De basis van hun gezamenlijke lessen bestaat uit taal, rekenen, persoonlijke ontwikkeling en heling, techniek en natuur. De kinderen leren ook hun eigen groente en fruit te verbouwen.

Daarnaast is er voor kinderen al vanaf de kleuterklas ruimte voor eigen ontwikkeling. Ieder kind kan zelf kiezen wat hij/zij wilt leren.

Ook in het middelbaar onderwijs zal deze verandering worden doorgevoerd.

Kinderen hebben al veel kennis en zijn heel creatief. We willen kinderen die dit willen in staat stellen om hun kennis al te delen met bedrijven, universiteiten en organisaties.

Kinderen in technologie klasse
Kinderen in de tuin

Meer balans

door meer natuur

Veel kinderen ervaren stress. Dit komt bijvoorbeeld doordat er te weinig natuur is, te veel van kinderen wordt verwacht of kinderen juist te weinig worden uitgedaagd.

Om kinderen meer balans te geven, komt er meer groen op scholen. Het lesprogramma wordt meer afgestemd op de kinderen en kinderen krijgen lessen in persoonlijke ontwikkeling, zoals yoga. Ook krijgen zij les over hoe zij zichzelf kunnen helen.

Veilig thuis,
op school en online

Veel kinderen krijgen op dit moment met armoede (9%), huiselijk of seksueel geweld (33%) te maken. Wij willen dat kinderen in een veilige omgeving opgroeien.

Dit doen we mede door de ouders financieel, emotioneel en fysiek te ondersteunen. Ook bieden we op school warme maaltijden aan, zodat de kinderen voldoende te eten krijgen.

 

Stem telt mee

De Partij De Nieuwe MenS wil graag een derde kamer introduceren waar mensen uit onze samenleving op wetten kunnen stemmen. Ook kinderen kunnen op sommige wetten stemmen en kunnen zelf beleid en wetten voorstellen.

Financiële ondersteuning

We willen een makkelijk systeem voor de kinderbijslag, kinderbudget en subsidies. Minder administratie en duidelijker regels.

Daarnaast willen we ook de uitgave kant beperken. Kinderen krijgen snipperdagen om onder schooltijd op vakantie te gaan. De schooltijden worden verlengd tot 17.00 uur, zodat ouders geen opvang hoeven te regelen.

Docent en kinderen in de bibliotheek
 

Zelf bijdrage leveren?

Deel onze Social Media:

- Instagram

- Facebook

Wordt vrijwilliger:

Wil jij meehelpen om onze partij te laten groeien? Sluit je aan en wordt vrijw