In een samenleving die streeft naar inclusie, gelijkheid en een duurzame toekomst, is het essentieel om de stemmen van de jongsten te horen en serieus te nemen. Onze kinderen en jongeren hebben vaak een heel andere blik dan de beleidsmakers op hun toekomst. Het concept van een kinderkabinet biedt een platform waar kinderen actief kunnen deelnemen aan het besluitvormingsproces en hun ideeën en perspectieven kunnen delen. Ik zie het kinderkabinet als een essentieel onderdeel om volwassenen te helpen keuzes te maken voor een samenleving waarin kinderen hun gewenste toekomst kunnen vormgeven.

Waar kinderen en jongeren nu nog vaak worden uitgesloten van officiële besluitvorming, willen wij ze juist meer betrekken bij de langdurige besluitvorming. Door kinderen al op jonge leeftijd te betrekken bij besluitvormingsprocessen, leren volwassen beter naar ze te luisteren en hun creatieve ideeën over te nemen.  Kinderen en jongeren hebben namelijk vaak een hele andere invalshoek van problemen of op hoe een samenleving ‘hoort’ te werken. Deze frisse blik is precies wat onze samenleving nodig heeft. Want hoort een appel wel voor iedereen hetzelfde te kosten? Kinderen bieden vaak originele oplossingen aan die zo maar kunnen werken.

Ook lopen kinderen tegen heel andere problemen aan dan dat de beleidsmakers en politici zien. De glijbanen zijn te heet, de klaslokalen zijn ongezellig, waardoor er veel onrust en agressie is, er wordt te veel gepest op scholen, veel klasgenoten lopen met geheimen, zoals mantelzorg, armoede of ziektes onder hun arm, terwijl er niemand is om hen te helpen. Waarom zijn alle huizen zo saai? De straat is veel te druk, de school te ver en echt, mensen, denk aan de natuur en de Aarde. En waarom bestaat er eigenlijk armoede, we kunnen toch ook delen? En als iets niet lukt op school, waarom ben je dan meteen een looser?

Veel volwassenen staan vaak niet stil bij deze vragen en gedachten, maar kunnen een grote toevoeging in het leven van kinderen en volwassenen zijn. Want een speeltuin die buiten is, maar droog blijft als het regent en met schaduw is een oplossing, ook voor ouders. Een kind dat niet meekomt op school, maar toch wordt gewaardeerd, zal later in het leven beter presteren. En een veilige schoolomgeving zorgt ervoor dat veel psychologen, artsen en politieagenten zonder werk komen te zitten. En als we leren dat onze samenleving alleen fijn is als iedereen voldoende heeft, dan ontstaat er een hele andere dynamiek.

Door kinderen en jongeren de kans te bieden om hun stem te laten horen en hun ideeën in daden om te zetten, willen we dat de wereld waarin zij leven iets veiliger wordt voor hen. We willen de kinderen en jongeren een veilige en gezonde toekomst geven en dat begint door te luisteren naar wat zij nodig hebben en op deze manier een samenleving en omgeving te creëren waarin kinderen en jongeren zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen. En ben jij een jongere of een kind en heb je een idee? Post dit op TikTok, Instagram of Twitter onder #ikkiesvoorverbinding