Op dit moment hebben nog maar weinig Nederlanders vertrouwen in de politiek. Niet zo heel erg gek als je bedenkt dat de politiek de afgelopen jaren niet als politiek is gebruikt. De Tweede Kamer en het Kabinet hebben de politiek gebruikt om mensen te benadelen, andere mensen geweld aan te doen en om mensen binnen de eigen gelederen naar voren te schuiven.

Politiek, en daarmee de democratische vorm, in de puurste vorm is anders. Om een duidelijk onderscheidt te maken, hebben wij dit Hemera Politiek genoemd. Hemera is de goddelijke personificatie van daglicht. Deze politiek is de politiek waarin alleen besluiten worden genomen die het daglicht kunnen verdragen.

Ieder besluit wordt genomen in het belang van de samenleving. Om dit te kunnen doen wordt iedere partij belangrijk geacht, zij is een door het volk gekozen afgevaardigde en daardoor is haar stem belangrijk. Er is dus geen coalitie en oppositie, maar een kamer. Alle partijen voeren een gesprek over het onderwerp van gesprek waarbij een ieder wordt gehoord. De belangrijkste standpunten worden overgenomen in danwel het beleid, danwel in het onderzoek naar nieuw beleid. Ook zwaarwegende bezwaren worden gehoord en er wordt gekeken of deze kunnen worden weggenomen door beleid.

De samenleving, en haar afgevaardigden, stemmen op belangrijke onderwerpen. Gezamenlijk besluit de samenleving dus welke regels er gelden voor bijvoorbeeld klimaat, onderwijs, jeugdzorg, etc. De samenleving kan al dan niet via haar afgevaardigde ideeën inbrengen en ideeën van anderen optimaliseren. Iedere stem telt, dus ook jouw stem.

Natuurlijk kan deze vorm van democratie alleen bestaan als er respect is. Respect voor de mening van de ander, respect voor de kennis van de ander, respect voor het feit dat je zelf er misschien wat minder kennis over hebt en respect voor de kaders die gesteld worden. De beste mensen om beleid te maken zijn de mensen die werken in de sector of direct te maken hebben met de sector. Een idee moet wel bijvoorbeeld betaalbaar zijn en een groot deel van de bevolking dienen en niemand benadelen. Zulke kaders worden ook door de politiek opgesteld.

De ideeën die naar voren komen dienen getoetst te worden aan de kernwaarden van de samenleving, respect, duurzaamheid, verbinding zijn woorden waaraan gedacht kan worden. En daarbij moet goed gekeken worden of het juiste gesprek wordt gevoerd. De discussie over stikstof is een discussie die veel ruimte inneemt, maar niet noodzakelijkerwijs voor een gezonde natuur zorgt. Een discussie over een gezonde leefomgeving doet dat wel. Het is dan ook belangrijk om voor ogen te hebben welk doel je als samenleving wilt nastreven: hoe wil je de wereld achter laten voor je kinderen?